Toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee galeriis SALA LAURA, Brüsselis
aadressil rez-de-chaussée bâtiment Trèves Rue de Trèves 74, 1040 Bruxelles, Belgium
avatud 06.juulist kuni septembri lõpuni 2011