http://www.estemb.cz/est/uudised/
Kolmapäeval, 28. märtsil avatakse Brnos (Tšehhi) Aula galeriis Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) ja Saimaa Rakenduskõrgkooli  kunstnikest õppejõudude ühisnäitus SELECTED. Näitusel on eksponeeritud erinevate valdkondade tööd: maalid, tekstiilid, installatsioonid, skulptuurid jm.

Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Saimaa Rakenduskõrgkooli pikaajalise koostöö  tulemusena on tekkinud tugevad sõprussidemed ka kunstnike endi vahel, mistõttu korraldatakse tihti ka ühiseid näituseid.

Näituse eesmärk on väärtustada kaunite kunstide rolli ühiskonnas, sest tegu on meediumiga, mis suudab ületada keelebarjääre. Samuti on eesmärgiks uute kunstivaldkonna õppejõudude võrgustike loomine.
Näitusel osalevad Tartu Kõrgemast Kunstikoolist:
 Sirje Petersen, Aet Ollisaar, Erika Pedak, Heli Tuksam, Jaan Luik, Tuuli Puhvel, Kadri Toom

Soome Saimaa Rakenduskõrgkoolist:
  Juhani Järvinen, Sofia Wilkman. Näitus on avatud 28. aprillini.