Curriculum Vitae

Sünd 1959, Tartu, Eesti

Haridus

TPÜ – Tallinna Ülikool 2002-2004
Tartu Kõrgem Kunstikool 1999-2001
Tartu Ülikooli kunstikabinet 1980-1982
Tartu Kunstikool 1975-1979

Kuulumine organisatsioonidesse

Eesti Maalikunstnike Liidu liige 1996
Eesti Kunstnike Liidu liige 1992
Tartu Kunstnike Liidu liige 1992, TKL juhatuse liige alates 2018

Õpetamine

Kõrgem Kunstikool Pallas, maali dotsent (0,4 kohta) 2000 – …
Euroakadeemia, Tallinn 2001- 2005
Tartu Kunstikool, metoodik- kutseõpetaja 1998 -2006
Tartu Lastekunstikool, vanemõpetaja 1985-1998
Tartu Ülikooli Raamatukogu, restauraator 1979- 1992

Töid kogudes

Bibliograafia

Stipendiumid